Izračun Uw za okna LESKO

Debelina in vrsta lesa ..... Uf W/m2K
Steklo............................ Ug W/m2K
Prehod sončne energijeg %
Distančnik stekla.......... PSI W/m2K
Križi................................ ΔUw W/m2K

Tip okna
 
Dim.okna (Š×V) 1.82m2

Dim.stekla [mm] 994 1214 1kos
Površina in obseg stekla 1.207m2 4.416m
Uw,BW 1.42 W/m2K
Uw 1.42 W/m2K - faktor celotnega okna
Uw,eq 0.82 W/m2K - severna orientacija (bilanca U-vrednosti)
Uw,eq-0.09 W/m2K - južna orientacija (bilanca U-vrednosti)
Uw,eq 0.38 W/m2K - vzhodna/zahodna orientacija (bilanca U-vrednosti)
.